CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FELIZ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
CỦA ỨNG DỤNG GIBI

Chính Sách này mô tả cách GiBi tiếp nhận, tổng hợp, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên GiBi (“Người dùng”). Việc Người dùng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên GiBi được hiểu là Người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên GiBi.

1. Phạm vi sử dụng thông tin Người dùng

Ứng dụng thu thập thông tin cá nhân từ Người dùng khi họ tải xuống và đăng ký ứng dụng cùng với số điện thoại và tài khoản Facebook, việc đăng ký là tùy chọn do Người dùng quyết định. Tuy nhiên Người dùng chỉ có thể sử dụng các dịch vụ do Ứng dụng cung cấp khi đã là thành viên.

Khi người dùng đăng ký thành viên và sử dụng Ứng dụng, Người dùng sẽ cung cấp:

(a) Họ tên, ảnh đại diện, địa chỉ thư điện tử, tuổi, giới tính, tên đăng nhập, thành viên kết bạn trên mạng Facebook (friends) và các thông tin đăng ký khác;

(b) Chi tiết giao dịch liên quan đến việc Bạn lựa chọn quyết định sử dụng dịch vụ/sản phẩm từ Đối tác FELIZ, bao gồm loại dịch vụ/sản phẩm được khuyến mại, ngày, giờ cung cấp dịch vụ/sản phẩm khuyến mại, khoảng cách từ Người dùng và Đối tác FELIZ và các chi tiết dịch vụ cộng thêm có liên quan hoặc tải thông tin xuống hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi;

(c) Thông tin Người dùng cung cấp cho chúng tôi khi cần hỗ trợ;

(d) Thông tin Người dùng đã đánh máy vào hệ thống trong quá trình sử dụng Ứng dụng ví dụ như địa chỉ liên lạc của Người dùng hoặc bạn bè của Người dùng.

Chúng tôi có thể dùng thông tin của Người dùng cung cấp để liên lạc khi cần thiết để cung cấp các thông tin quan trọng, các lưu ý cần thiết và thông tin khuyến mại.

2. Thông tin tự động thu thập

Ngoài ra, Ứng dụng có thể thu thập một số thông tin tự động:

Thông tin về Vị trí:

Khi Người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tìm kiếm, khám phá và trải nghiệm các dịch vụ/sản phẩm khuyến mại từ Đối tác của FELIZ địa điểm gần nhất, ứng dụng GiBi thu thập dữ liệu vị trí của Người dùng từ ứng dụng GiBi cho phép việc kết nối từ Người dùng và Đối tác của FELIZ chính xác và nhanh nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí gần đúng của Người dùng từ địa chỉ IP của Người dùng.

Thông tin về Thiết bị di động:

Ví dụ như loại điện thoại Người dùng đang sử dụng, mã số riêng của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành, tên của trình duyệt internet và thông tin cách Người dùng sử dụng Ứng dụng.

Thông tin thời gian thực địa điểm chính xác của thiết bị di động:

Ứng dụng này có thể thu thập thông tin thời gian thực về địa điểm chính xác của thiết bị di động. Nếu không có thông tin này, Người dùng không thể truy cập vào nhiều tính năng quan trọng của Ứng dụng ví dụ như tìm kiếm sản phẩm và khuyến mãi ngay gần địa điểm hiện tại của Người dùng.

3. Mục đích sử dụng thông tin của Người dùng:

• Thông báo hoặc tạo thuận lợi kết nối cho các liên lạc giữa Người dùng và Đối tác của FELIZ. Thông báo về việc xác nhận sử dụng mã khuyến mại, điểm thưởng gb$ từ Người dùng;

• Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ/sản phẩm Đối tác của FELIZ tại vị trí và thời gian xác định. Đánh giá và xử lý yêu cầu về hạng mục dịch vụ/sản phẩm theo yêu cầu, sở thích của Người dùng;

• Thông báo đến Người dùng thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn khuyến mại, trao đổi chia sẻ… quảng cáo, thu thập đánh giá) mà chúng tôi cho rằng sẽ có ích hoặc do Người dùng yêu cầu, bao gồm thông tin về dịch vụ/sản phẩm Đối tác của FELIZ, và Người dùng đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên. Mặt khác, Người dùng có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký nhận các thông tin này;

• Chi tiết dịch vụ/sản phẩm trải nghiệm từ Đối tác của FELIZ sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, Người dùng không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi. Tuy nhiên, Người dùng có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên ứng dụng được cài đặt trên Thiết bị di động của Người dùng. Tại đó, Người dùng có thể quản lý thông tin cá nhân của mình. Người dùng cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một Bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mật khẩu trừ khi đó là lỗi của chúng tôi;

• Một phần thông tin cá nhân từ việc cung cấp sau khi đồng ý xác nhận từ Người dùng, bao gồm: tên, ảnh đại diện, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và các thông tin cá nhân khác sẽ được hiển thị với tư cách Người dùng – thành viên ứng dụng GiBi nhằm mục đích chia sẻ, giao lưu, kết nối giữa các thành viên.

4. Lưu trữ và chia sẻ thông tin:

4.1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ/ gỡ bỏ Ứng dụng hoặc gửi yêu cầu rút lui qua thư: privacy@goldbeetleapp.com. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của GiBi, và chúng tôi sẽ xóa bỏ trong một thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng có một số thông tin do Người dùng cung cấp có thể là quan trọng để Ứng dụng có thể vận hành ổn định.

4.2. Chia sẻ thông tin:

GiBi không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại GiBi.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: GiBi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân đó.

Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 phải có sự đồng ý của thành viên. Trong các Chính Sách quy tắc đối với bên thứ ba, Công ty sẽ yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của thành viên mà Công ty cung cấp, tuân thủ theo những Chính Sách bảo mật thông tin đã được quy định.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH FELIZ
Địa chỉ : 90 đường số 1, khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84) 090 25 76769

Email: contact@goldbeetleapp.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu GiBi thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho Bên thứ 3 đến Ban quản lý của GiBi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, GiBi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: contact@goldbeetleapp.com

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của Người dùng cho bất kỳ một cá nhân/tổ chức nào khác ngoại trừ Đối tác của FELIZ theo mục đích truy cập và sử dụng của Người dùng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, GiBi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Nếu nhận thấy rằng bảo mật của Người dùng bị xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: contact@goldbeetleapp.com để được giải quyết vấn đề.

Chỉ có dữ liệu ở dạng tổng hợp, đã loại bỏ thông tin cá nhân sẽ được cung cấp cho bên thứ ba nhằm mục tiêu hỗ trợ chúng tôi cải thiện nâng cấp Ứng dụng cũng như dịch vụ, và cung cấp Người dùng những nội dung có giá trị nhất. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với bên thứ ba chỉ trong những trường hợp được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin Người dùng cung cấp và các thông tin do Ứng dụng thu thập tự động:

• Khi có yêu cầu luật định, ví dụ như việc tuân thủ yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự.

• Khi chúng tôi tuyệt đối tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của người dùng cũng như của những người khác, điều tra gian lận, hoặc đáp ứng yêu cầu của Chính Phủ.

• Cho nhà cung cấp dịch vụ tin cậy của chúng tôi với tư cách là đại diện hợp pháp, không được phép sử dụng thông tin độc lập mà chúng tôi đã cung cấp và phải tuân thủ các quy tắc quy định trong chính sách riêng tư này.

• Nếu GOLDBEETLE APP bị sáp nhập hoặc được đơn vị khác mua lại, bán một phần hay toàn bộ, Người dùng sẽ được thông báo qua địa chỉ thư điện tử và/hoặc thông báo rõ ràng trên trang mạng của chúng tôi những thay đổi, nếu có, trong việc sở hữu hay chuyển giao thông tin này, cùng với các lựa chọn khác cho Người dùng liên quan đến thông tin này.

8. Trẻ em

Chúng tôi không dùng Ứng dụng như một công cụ lôi kéo thu thập dữ liệu từ trẻ em hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu cha/mẹ hoặc người giám hộ biết được trẻ em của mình đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi không có sự đồng ý, thì cha/mẹ, người giám hộ, nên liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử contact@goldbeetleapp.com . Chúng tôi sẽ xóa bỏ các thông tin yêu cầu từ hồ sơ của chúng tôi trong thời gian hợp lý.

9. An ninh

Chúng tôi thực hiện chế độ bảo mật của thông tin Người dùng cần thiết. Chúng tôi cung cấp các chức năng bảo mật vật lý cũng như điện tử để bảo vệ thông tin mà chúng tôi xử lý và duy trì. Ví dụ chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên được ủy quyền và các đối tác được truy xuất dữ liệu Người dùng trên cở sở tối cần thiết để vận hành, phát triển, cải thiện nâng cấp Ứng dụng. Ghi chú rằng mặc dù chúng tôi nỗ lực trong khả năng để bảo mật thông tin, nhưng không có hệ thống nào có thể bảo đảm an ninh tuyệt đối.

10. Thay đổi

Chính sách bảo mật này được cập nhật thay đổi liên tục vì lý do nào đó. Chúng tôi sẽ luôn thông báo Người dùng về mọi thay đổi về chính sách bảo mật qua việc đưa chính sách bảo mật mới lên đây và thông báo cho Người dùng qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại di động. Người dùng nên thường xuyên tham khảo chính sách bảo mật khi có thay đổi vì việc tiếp tục sử dụng có nghĩa là đương nhiên chấp nhận sự thay đổi của Chính sách bảo mật.

11. Sự chấp nhận của Người dùng

Khi sử dụng Ứng dụng này, Người dùng được coi là đã chấp nhận cho chúng tôi xử lý thông tin Người dùng như quy định trong chính sách bảo mật. “Xử lý” có nghĩa là dùng cookies trên máy tính cá nhân/thiết bị điện tử cầm tay hoặc dùng hoặc cảm ứng thông tin bao gồm và không giới hạn trong: thu thập, lưu trữ, xóa, sử dụng, kết hợp, kê khai thông tin.

12. Liên lạc với chúng tôi

Nếu Người dùng có câu hỏi liên quan đến Chính sách bảo mật trong quá trình sử dụng Ứng dụng, hoặc câu hỏi khác về cách thực hiện công việc, xin liên lạc tại địa chỉ thư điện tử: privacy@goldbeetleapp.com.

 

Copyright © 2017 gibi. All rights reserved.